ISPE konferencija

Tarptautinė farmacijos inžinerijos draugija (International Society for Pharmaceutical Engineering, ISPE) yra didžiausia pasaulyje pelno nesiekianti organizacija, teikianti savo nariams mokslines, technines ir reguliacinių reikalų konsultacijas farmacijos pramonės srityje.
Čekijos ir Slovakijos ISPE komitetas ir kompanija VIALEK organizuoja ISPE konferenciją. Tai 2 dienų renginys, kurio metu be diskusijų ir panešimų bus išsamus vaistų gamyklos pristatymas ir ekskursija. Daugiau informacijos galima rasti čia