Konferencija “Vaistinių preparatų kokybės užtikrinimas 2018″

Kasmetinis renginys- tarptautinė konferencija „KOKYBĖS SAVAITĖ“, skirta vaistinių preparatų kokybės užtikrinimui, jau 9 metus iš eilės keliauja po pasaulį, plėsdama savo ištikimų dalyvių ratą.
2018 m. birželio 4-7 d. konferencija įvyks Vilniuje! Tai puiki proga sutikti farmacijos pramonės ir vaistų platinimo įmonių atstovus iš įvairių šalių, pasikeisti patirtimi ir išklausyti įdomių pranešimų. Daugiau informacijos galite rasti paspaudę nuorodą.

ISPE konferencija

Tarptautinė farmacijos inžinerijos draugija (International Society for Pharmaceutical Engineering, ISPE) yra didžiausia pasaulyje pelno nesiekianti organizacija, teikianti savo nariams mokslines, technines ir reguliacinių reikalų konsultacijas farmacijos pramonės srityje.
Čekijos ir Slovakijos ISPE komitetas ir kompanija VIALEK organizuoja ISPE konferenciją. Tai 2 dienų renginys, kurio metu be diskusijų ir panešimų bus išsamus vaistų gamyklos pristatymas ir ekskursija. Daugiau informacijos galima rasti čia

Įvykęs seminaras “GERA GAMYBOS PRAKTIKA, GERA PLATINIMO PRAKTIKA”

2017 m. spalio 3-5 d. vyko išskirtinis dviejų modulių Geros gamybos praktikos (GGP) ir Geros platinimo praktikos (GPP) seminaras, kurio metu buvo aptarti kertiniai GGP/GPP momentai, pateikti praktiniai pavyzdžiai, dalyviai kviesti dalyvauti praktinėse užduotyse ir diskusijose.
Įvykusio seminaro programą galima atsisiųsti čia.
Seminare pranešimus skaitė:

  Dr. Gailutė Drakšienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra,
  Robert J. Hayes, Farmacijos techninės veiklos komiteto prie Mechanikos inžinierių organizacijos pirmininko pavaduotojas (Jungtinė Karalystė),
  Tomas Petkevičius, VŠĮ “Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacija” direktorius,
  Vida Kėvalienė, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos Inspektavimo skyriaus vyr. specialistė.

2018 m. rudenį planuojame surengti sekantį renginį, skirtą aktualiems gerųjų praktikų klausimams, kuriame pasisakys ne vienas kviestinis lektorius: valstybės institucijų atstovai, patyrę konsultantai ir praktikai.

Notes

eCTD BYLA. 3 MODULIS: CHEMINĖ, FARMACINĖ IR BIOLOGINĖ INFORMACIJA

„Gera praktika“ tęsia seminarų ciklą, skirtą vaistų registracijos temoms. Kartu su partneriais Pharmaceutical Training International (Jungtinė Karalystė) pristatome 2 dienų seminarą, skirtą išdėstyti, paaiškinti bei praktiniais pavyzdžiais iliustruoti vaistų registracijos bylos 3 modulio reikalavimus.
Seminaro dalyviai sužinos, kaip:

   Parengti 3 modulį;
   Užtikrinti, kad jame būtų visi reikalingi duomenys;
   Pasiekti sklandų ir greitą bylos pateikimo procesą;
   Efektyviai bendrauti (bendradarbiauti) su reguliuojančiomis institucijomis.

Išklausę teoriją ir aktyviai dalyvavę grupinėje veikloje bei diskusijose, dalyviai bus užtikrinti savo kasdienės vaistų registracijos veiklos rezultatais.

Seminaro lektorius- reguliacinių reikalų ekspertas, konsultantas ANDREW WILLIS (Jungtinė Karalystė).

Seminaro aprašymą ir eksperto biografiją rasite paspaudę šią nuorodą.

Seminaras vyks 2018 m. gegužės 15-16 d. viešbutyje “VILNIUS GRAND RESORT”, Ežeraičių g.2, Ežeraičių k., Avižienių sen., Vilniaus r.
Seminaro dalyviams- specialios viešbučio kambarių kainos!
Seminaro kalba- anglų.
Seminaro kaina- 750 Eur/ dalyviui. Į kainą įskaičiuotas dėstymas, dalomoji medžiaga, pietūs, užkandžiai.

Seminaras yra suderintas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (kodas METAS sistemoje- 10769).
Daugiau informacijos contact@gerapraktika.com

internal-auditor-640x230

SEMINARAS “VIDAUS AUDITAI FARMACIJOS KOKYBĖS SISTEMOSE”

Auditas- sistemingas, nepriklausomas ir dokumentais įformintas procesas audito įrodymams surinkti ir objektyviai juos įvertinti, siekiant nustatyti audito kriterijų tenkinimo laipsnį. Toks formalus (nuobodus?) apibrėžimas dažnai sutinkamas kokybės sistemų dokumentuose. Auditą turėtume suprasti kaip gerinimo veiklą. Tačiau neteisingai interpretuojant audito paskirtį, neturint aukščiausios vadovybės palaikymo ar pakankamai resursų bei kompetencijų, vidaus auditai tampa sistema, skirta „varnelei padėti“, o blogiausiu atveju- gąsdinimo bei represijų įrankis. Sėkmingam auditavimui reikalingas suvokimas, žinios, gebėjimai bei patirtis- sąlygos, įgalinančios vidaus auditus padaryti priemone, skirta kokybės sistemų stebėjimo, analizės ir gerinimo įrankiu.

Kviesdami į seminarą „ Vidaus auditai farmacijos kokybės sistemose“, norime suteikti žinių, reikalingų auditams planuoti ir atlikti, įkvėpti drąsos bei ryžto nuo formalių ir nemotyvuojančių auditų pereiti prie prasmingų ir efektyvių.
Šis vienos dienos seminaras, skirtas farmacijos sektoriuje dirbantiems vidaus auditoriams, kokybės vadybininkams, vadovams, organizuojamas kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.

Seminaro programos aprašymą rasite čia.
Seminaro lektorė-JURGITA DAUKŠIENĖ (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas).

JURGITA DAUKŠIENĖ- biomedicinos mokslų daktarė (2010 m.). Mokslinių interesų kryptys – farmacijos ekonomika ir vadyba, socialinė farmacija, komunikacija, farmacinė rūpyba, kokybės sistemos farmacijoje. Turi daugiau kaip 15 metų pedagoginio darbo patirtį; visuomeninių Lietuvos ir Europos organizacijų narė, Lietuvos farmacijos sąjungos valdybos narė, SAM darbo grupių narė- ekspertė, Studijų programų komiteto narė. Dr. Jurgita Daukšienė yra vadovėlių, mokomųjų priemonių ir daugiau kaip 60 mokslinių pranešimų ir straipsnių bendraautorė, ne kartą skaičiusi paskaitas tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse konferencijose kaip kviestinė lektorė; kėlusi kvalifikaciją stažuotėse Jungtinėje Karalystėje, Estijoje, Vokietijoje, Olandijoje ir Suomijoje.

Seminaro data: 2018-04-24.
Vieta: Verslo lyderių centras (BLC), K.Donelaičio g. 62 /V.Putvinskio g. 53, Kaunas.
Kaina- 150 Eur/ dalyviui. Į seminaro kainą įskaičiuota: dėstymas, dalomoji medžiaga, užkandžiai.

Daugiau informacijos ir registracija: 8 633 36630, contact@gerapraktika.com

ats

Vaistų transportavimo ypatumai

Per pastaruosius metus gabenamų krovinių skaičius Lietuvoje ir pasaulyje vis labiau auga, o kelių transportas išlieka patraukliausiu gabenimo būdu. Logistikos kompanijoms, gabenančios ypatingai jautrius klientų krovinius – vaistinius preparatus, yra svarbu laikytis Geros platinimo praktikos gairių reikalavimų tokia apimtimi, kiek taikoma vaistinių preparatų gabenimui:
• vaistų gabenimui skirtuose automobiliuose turi būti įrengiama nuolatinio temperatūros palaikymo ir monitoringo įranga, kuri užtikrina temperatūros stebėjimą bei efektyvią aliarmo (pranešimo apie nuokrypius) sistemą visą transportavimo laiką;
• gebėjimas palaikyti numatytą temperatūrą turi būti demonstruojamas atliekant automobilių validaciją, temperatūros pasiskirstymo tipinėmis sąlygomis patikrinimą (temperatūrinį žemėlapį);
• ypatingai svarbus yra atsekamumas: turi būti išsaugoti retrospektyviniai temperatūros rodmenys, užfiksuoti transportavimo metu, ir pateikti klientui, kuris galėtų įsitikinti gabenimo sąlygų atitiktimi reikalavimams.
Tai tik keli aspektai, kurie aktualūs transporto kompanijoms, dirbančioms ar ketinančioms dirbti farmacijos produktų sektoriuje. Šie ir kiti klausimai (darbuotojų mokymas, maršrutų rizikos valdymas, įrangos metrologinė priežiūra ir pan.) visada įtraukiami į įvertinimo klausimynus ar užsakomosios veiklos auditą, kurį atlieka didmeninio vaistų platinimo ir gamybos įmonės, ketinančios pirkti transportavimo paslaugas.
Įmonė „ Gera praktika“ specializuojasi kokybės sistemų vadyboje įvairiose farmacijos, sveikatos priežiūros ir paslaugų srityse. Siūlome konsultavimo paslaugas transporto kompanijoms, gabenančioms vaistinius preparatus ir siekiančioms atitikti Geros platinimo praktikos gairių reikalavimus, kad būtų užtikrinama gabenamų vaistų kokybė ir saugumas, siekiant geriausių rezultatų tiek paslaugos gavėjui, tiek jos teikėjui.

PRAKTINIAI SUSITIKIMAI FARMACIJOS SEKTORIUI

Norime pasidalinti žinia apie kolegų ir partnerių VŠĮ “Gyvybės mokslų ir edukologijos institutas” planuojamą renginių ciklą-
tai praktiniai susitikimai „Teisės aktų apžvalgos farmacijos sektoriui“ su Andrej Rudanov ir Valentin Gavrilov.
http://gmei.lt/praktiniai-susitikimai-teises-aktu-apzvalgos-farmacijos-sektoriui

Šių susitikimų idėja kilo iš bendravimo su farmacijos sektoriaus atstovais, kurio metu vis daugiau girdėjosi pasimetimo dėl greitai besikeičiančių teisės aktų ir jų realaus pritaikymo verslo aplinkoje. Taigi, kviečiame pasisemti įžvalgų iš mūsų lektorių Andrej Rudanov ir Valentin Gavrilov, turinčių ilgametę patirtį sveikatos priežiūros srityje, bei dalintis patirtimi, kaip efektyviau ir paprasčiau galima vystyti verslą, esant šių dienų įstatyminei aplinkai.

GGP/GPP SEMINARAS

Įdiegti efektyvią ir teisės aktų reikalavimus atitinkančią kokybės sistemą yra kiekvieno farmacinės veiklos licencijos turėtojo, siekiančio užtikrinti vaistinių preparatų kokybę ir pacientų saugumą, pareiga. Vienas iš efektyvumo palaikymo įrankių- darbuotojų mokymai ir periodinis žinių atnaujinimas.
Skubame pranešti, kad šioje srityje turime parengę išskirtinį dviejų modulių Geros gamybos praktikos (GGP) ir Geros platinimo praktikos (GPP) seminarą, kurio metu bus aptarti kertiniai GGP/GPP momentai, pateikti praktiniai pavyzdžiai ir kviečiama dalyvauti praktinėse užduotyse ir diskusijose.
Seminaro programą galima atsisiųsti čia.
Seminaro lektoriai:

  Dr. Gailutė Drakšienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra,
  Robert J. Hayes, Farmacijos techninės veiklos komiteto prie Mechanikos inžinierių organizacijos pirmininko pavaduotojas (Jungtinė Karalystė),
  Tomas Petkevičius, VŠĮ “Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacija” direktorius,
  Vida Kėvalienė, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos Inspektavimo skyriaus vyr. specialistė.

Seminaras skirtas kvalifikuotiems asmenims, farmacinės veiklos vadovams, gamybos vadovams, kokybės vadovams, vidaus auditoriams, logistikos specialistams ir kitiems farmacijos specialistams, dalyvaujantiems GGP/ GPP veiklose.
Seminaras vyks 2017 m. spalio 3-5 d. Vilniuje, viešbutyje “Ratonda Centrum Hotels”, Rotundo g. 1, Vilnius.
Seminaro kalba- anglų ir lietuvių.
Dalyviams- galimybė pasirinkti, kuriuose programos moduliuose norite dalyvauti:

 • GGP modulis (spalio 3-4 d.): kaina – 570 Eur/dalyviui;
 • GPP modulis (spalio 5 d.): kaina – 320 Eur/dalyviui;
 • Viso kurso (3 dienų) kaina: 740 Eur/dalyviui.
 • Į kainą įskaičiuotas dėstymas, dalomoji medžiaga, pietūs, užkandžiai. Nuolaidos dalyvių grupėms iš tos pačios įmonės. Taikomas išankstinis apmokėjimas.

  Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos prašome kreiptis info@gerapraktika.com arba tel. 862870822 ir 868024935.