ats

Vaistų transportavimo ypatumai

Per pastaruosius metus gabenamų krovinių skaičius Lietuvoje ir pasaulyje vis labiau auga, o kelių transportas išlieka patraukliausiu gabenimo būdu. Logistikos kompanijoms, gabenančios ypatingai jautrius klientų krovinius – vaistinius preparatus, yra svarbu laikytis Geros platinimo praktikos gairių reikalavimų tokia apimtimi, kiek taikoma vaistinių preparatų gabenimui:
• vaistų gabenimui skirtuose automobiliuose turi būti įrengiama nuolatinio temperatūros palaikymo ir monitoringo įranga, kuri užtikrina temperatūros stebėjimą bei efektyvią aliarmo (pranešimo apie nuokrypius) sistemą visą transportavimo laiką;
• gebėjimas palaikyti numatytą temperatūrą turi būti demonstruojamas atliekant automobilių validaciją, temperatūros pasiskirstymo tipinėmis sąlygomis patikrinimą (temperatūrinį žemėlapį);
• ypatingai svarbus yra atsekamumas: turi būti išsaugoti retrospektyviniai temperatūros rodmenys, užfiksuoti transportavimo metu, ir pateikti klientui, kuris galėtų įsitikinti gabenimo sąlygų atitiktimi reikalavimams.
Tai tik keli aspektai, kurie aktualūs transporto kompanijoms, dirbančioms ar ketinančioms dirbti farmacijos produktų sektoriuje. Šie ir kiti klausimai (darbuotojų mokymas, maršrutų rizikos valdymas, įrangos metrologinė priežiūra ir pan.) visada įtraukiami į įvertinimo klausimynus ar užsakomosios veiklos auditą, kurį atlieka didmeninio vaistų platinimo ir gamybos įmonės, ketinančios pirkti transportavimo paslaugas.
Įmonė „ Gera praktika“ specializuojasi kokybės sistemų vadyboje įvairiose farmacijos, sveikatos priežiūros ir paslaugų srityse. Siūlome konsultavimo paslaugas transporto kompanijoms, gabenančioms vaistinius preparatus ir siekiančioms atitikti Geros platinimo praktikos gairių reikalavimus, kad būtų užtikrinama gabenamų vaistų kokybė ir saugumas, siekiant geriausių rezultatų tiek paslaugos gavėjui, tiek jos teikėjui.

ats

Vaistinių preparatų laikymo sąlygų apibrėžtys

Ant daugumos farmacijos produktų išorinių pakuočių matome etiketes su saugojimo reikalavimais, pavyzdžiui, „Kambario temperatūra“, „Šaltoji grandinė“. Tačiau ką šie užrašai tiksliai reiškia? Ar tokių sąlygų privaloma laikytis ir transportavimo metu?
Į antrąjį klausimą paprasčiau atsakyti: pagal ES GDP gaires vaistų laikymo sąlygos turėtų būti išlaikytos viso transportavimo metu, neviršijant nustatytų ribų.
Atsakymas į pirmąjį klausimą kiek sudėtingesnis, nes čia vyrauja skirtingos definicijų apibrėžtys.
Skaitykite toliau čia.

Šaltinis:

http://www.gmp-compliance.org/gmp-news/what-are-the-regulatory-definitions-for-ambient-room-temperature-and-cold-chain

Publikuota 2017-03-02.